• Decrease font size
 • Reset font size to default
 • Increase font size
English Bulgarian Chinese (Simplified) Dutch French German Italian Polish Portuguese Romanian Russian Spanish Latvian Lithuanian Ukrainian Galician


Erasmus Mundus
INFORMACIÓ SOBRE EL BANC DE LLIBRES DEL CENTRE PDF Imprimeix Correu electrònic
Escrit per Direcció   
divendres, 29 de juliol de 2016 14:09

Les famílies que pertanguen al Banc de Llibres i hagen tornat al centre tots els llibres del curs anterior, rebran per part del centre els llibres de les matèries obligatòries, a excepció del Workbook i l’Educació Plàstica, Visual i Audiovisual ja que no són reutilitzables.
En el cas de les matèries optatives, se’ls haurà de comprar cadascú, però recomanem que no ho facen fins a setembre, quan sàpiguen segur en quina optativa estan admesos.
A continuació detallem els llibres que proporcionarà el centre per nivells:

1rESO

2nESO

3rESO

4tESO

 • Anglès (Student’s Book)
 • Biologia i Geologia
 • Castellà
 • Geografia i Història
 • Matemàtiques
 • Música
 • Tecnologia
 • Valencià
 • Anglès (Student’s Book)
 • Castellà
 • Física i Química
 • Geografia i Història
 • Matemàtiques
 • Música
 • Tecnologia
 • Valencià
 • Anglès (Student’s Book)
 • Biologia i Geologia
 • Castellà
 • Física i Química
 • Geografia i Història
 • Matemàtiques AC/AP
 • Música
 • Valencià
 • Anglès (Student’s Book)
 • Biologia i Geologia
 • Castellà
 • Física i Química
 • Geografia i Història
 • Llatí
 • Matemàtiques AC/AP
 • Tecno *
 • Valencià

* El llibre de Tecnologia es proporcionarà a l’alumnat que curse la modalitat de batxillerat orientat als estudis de Formació Professional.

No sabem quan podrem fer el lliurament dels llibres de text a l’alumnat. Pensem que serà les primeres setmanes de setembre.

El lliurament es farà de manera nominal i haurà de vindre el pare/mare/responsable legal de l’alumne/a a arreplegar-los i signar, en el dia i l’hora que se’l convoque.

La direcció del centre.