CONCURS DE CARTELLS DEL DIA INTERNACIONAL DE LES DONES 2018

BASES  REGULADORES DEL CONCURS DE CARTELLS DEL DIA INTERNACIONAL DE LES DONES  2018

Objectiu de la convocatòria
 
Seleccionar la imatge que identificarà tots els actes commemoratius del Dia Internacional de les Dones de l’any 2018 a l’ IES Veles e Vents (Grau i Platja)  i que, per tant, haurà d’estar relacionada amb la reivindicació dels drets i les oportunitats de les dones i el progres cap a una societat no sexista.
 
 Participants
 
La convocatòria va adreçada a l’alumnat de ESO de l' IES Veles e Vents.
Als concurs hi hauran 2 categories:

1- Tercer i Quart d' ESO
2- Primer i Segon d 'ESO

Es lliuraran 3 premis per categoria. El premi consistirà en material escolar.

Característiques tècniques  i criteris a tenir en compte en l’execució dels treballs
 
La participació podrà ser individual o en grup però cada participant podrà concursar amb una sola obra que ha de respondre a les següents característiques:
 
A. Les obres presentades han de ser originals i inèdites.
B. La tècnica i l’estil són lliures. 
C. Els cartells s’han de presentar realitzats en paper de dibuix format A4.
D. Les obres s’han de poder reproduir en quadricromia. No es podran utilitzar colors metal·litzats.
E. El cartell ha d’incorporar una  franja per a incloure el logo del centre i el text.
F. Es valorarà que el lema i la imatge siguen innovadors i originals.

 

Termini i lloc de presentació
 
• El període de presentació de les propostes serà fins al 21 de febrer de 2018, en horari lectiu. 
• Els treballs s’hauran de lliurar al departament de Dibuix.
• Els cartells s'han de presentar sense signar. (No s'ha de posar el nom). Al dors del cartell hi constarà un títol. També s’adjuntarà un sobre tancat, a l’exterior del qual hi haurà de figurar el mateix títol, i a l’interior, el nom i els cognoms, curs i grup de la persona concursant.

Subcategories

Page 5 of 20