Animació Sociocultural


Animació Sociocultural i Turística

1.Mòduls que cursaré

- Tríptic informatiu del cicle TASOC a l’IES Veles: punxa ací.

- Si vols conèixer més sobre els mòduls que cursaràs, punxa ací: mòduls cicle.

 

2.Presentació dels mòduls

CFGS ANIMACIÓ SOCIOCULTURAL I TURÍSTICA

3.Què vaig a fer, requisits d’accés, eixides professionals

Si vols aprofundir al voltant de les eixides professionals del cicle, el pla de formació, requisits d’accés al cicle...pots trobar més informació si punxes ací: Todo FP

 

4.Activitats i Metodologia del Centre IES Veles e Vents

 En aquest apartat pots trobar activitats que mostren les metodologies que empren a l’IES Veles e Vents, buscant que el procés d’ensenyament-aprenentatge sigui actiu i dinàmic, significatiu, participatiu, flexible, humanista, i amb forta vehiculació amb el nostre entorn sociocultural.

           1r.TASOC 

 

           2n.TASOC

 

 

5. F.C.T

            La Formació en Centres de Treball (FCT) té com a finalitat que l’alumnat adquirisca els resultats d’aprenentatge que han de ser desenvolupats en un àmbit productiu real, on l’alumnat observe i exercisca les funcions pròpies de la professió, conega l’organització dels serveis  i les relacions sociolaborals del centre de treball on realitze les pràctiques. Ludoteques, granges escola, casals de joves, museus, hotels...són alguns dels recursos on es poden realitzar les FCT dins del cicle de TASOC. Si vols més informació al voltant de les FCT (finalitat, durada, accés al mòdul, exempció...), pots trobar més informació punxant ací: ORDE 77/2010 Conselleria d’Educació FCT

6.Accés a la Universitat

            - Els nostres cicles formatius de grau superior, possibiliten l’accés a estudis superiors universitaris. Si després d’estar amb nosaltres vols continuar la teua formació acadèmica i professional, en aquest enllaços pots trobar els diferents graus que s’imparteixen en algunes universitats del territori valencià, punxant dins de cada enllaç: 

 

 

Ø  Página de la Universitat de Valencia

 

Ø  Página de la Universidad Politécnica de Valencia

 

Ø  Página de la Universitat Jaime I de Castellón

 

Ø  Página de la Universidad de Alicante

 

Ø  Página de la Universidad Miguel Hernández de Elche

 

 

 

 

- Si encara vols més informació respecte a l’accés a la universitat, preinscripcions, graus per estudiar i eixides de treball des de la universitat, en el portal d’orientació educativa kekiero (apartat Universitat), la hi pots trobar punxant ací: kekiero

 

 

ALUMNAT AMB FOL PENDENT DE PRIMER

DEPARTAMENT DE FOL
INFORMACIÓ IMPORTANT
CURS 2016/17
CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA PER A ALUMNAT AMB FOL PENDENT DE PRIMER (O EIE EN EL CICLE D'ILUMINACIÓ).
DIA 7 DE JUNY DE 16 A 17 HORES
LLOC: AULA DE SO

Subcategories

Page 8 of 14