Avís Legal

 

La utilització del contingut i/o servicis del portal per part de l’usuari suposa l’acceptació expressa de les condicions següents:

 • Condicions d’ús del portal I.E.S. Veles e Vents (Grau de Gandia), que depén de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, es reserva el dret d’efectuar modificacions en el contingut d’este portal sense previ avís, així com de la seua configuració i presentació. 
 • Este portal pot contindre enllaços a pàgines externes i la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport no és responsable del contingut de les dites pàgines externes ni de qualsevol altre aspecte relacionat amb estes.
 • Els textos, imatges, logotips i la resta de continguts inclosos en este portal són propietat de I.E.S. Veles e Vents (Grau de Gandia) i la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport. Queda prohibida la transmissió, la distribució, la reproducció o l’emmagatzematge,  total o parcial, excepte si s’obté prèviament el consentiment de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport i excepte quan s’indique el contrari. 
 • Per a poder instal·lar o utilitzar qualsevol programari que es trobe disponible per a ser descarregat des d’este portal han d’acceptar-se prèviament els termes del contracte de llicència, si n’hi ha, que acompanye o s’incloga en el programari.
 • I.E.S. Veles e Vents (Grau de Gandia) no es fa responsable dels possibles danys que es puguen produir pel fet d’utilitzar versions no actualitzades de navegadors, o de les conseqüències que es puguen derivar del mal funcionament del navegador, ja siga per configuració inadequada, presència de virus informàtics o qualsevol altra causa aliena a I.E.S. Veles e Vents (Grau de Gandia)

Protecció de dades de caràcter personal

 • En compliment de la LO 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, I.E.S. Veles e Vents (grau de Gandia) l’informa que les dades de caràcter personal que ens proporcione a l’omplir algun formulari d’inscripció, sol·licitud  o consulta que aparega en la present Web, seran objecte de tractament i recollides en un fitxer de dades, el responsable del qual és el corresponent òrgan superior o centre directiu de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.
 • Per a exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seues dades personals, en els termes i condicions previstos en la pròpia normativa vigent en matèria de protecció de dades, pot comunicar-ho per escrit al  centre o al Registre General de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport: C/Cullera, 137, 46730, Grau de Gandia, València
 • La recollida de les seues dades de caràcter personal es du a terme amb la finalitat principal de poder oferir i prestar-li els servicis oferits en esta web. 
 • I.E.S. Veles e Vents (Grau de Gandia) farà ús de les dades de caràcter personal facilitades per vosté exclusivament per a les finalitats indicades. No compartim la informació subministrada amb tercers excepte exigència legal o de procediments legals i, en cap cas, venem este tipus d’informació.
 • I.E.S. Veles e Vents (grau de Gandia) li fa saber que té implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garantisquen la seguretat de les seues dades de caràcter personal i eviten la seua alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat, segons el que disposa el RD 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de Desplegament de la LO 15/1999.

Legislació aplicable i jurisdicció

 • Este avís legal es regix en tots i cada un dels seus aspectes per la llei espanyola i són competents per a la resolució de qualsevol conflicte derivat o relacionat amb l’ús d’este portal els jutjats i tribunals de València

Incidències Informàtiques

Instruccions

Per a poder realitzar una correcta gestió de les incidències informàtiques convé que aporteu quants més dades millor:

 • Professor/a.
 • Departament.
 • Aula o lloc en què es presenta la incidència.
 • Data en què s'ha produït la incidència.
 • Descripció de la incidència.
 • Si tens un client de correu pots fer clic en el següent enllaç This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. (Si ho fas des del teu mòbil per exemple)
 • Si tens un correu que es gestiona des de la WEB hauràs d'escriure des d'allí a This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nova WEB 2016-2017

Escomencem amb la nova WEB 2016. La que teniem era molt velleta i encara que treballava bé a hores d'hara l'han jubilat els que l'allotgen.

Anem a escomençar un curset d'HTML al Aula On-line, si algú vol apuntar-se que escriga a This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Vos convide a participar de la WEB tant amb la publicació de continguts com a ajudar-nos (i ensenyar-se alhora) a portar la WEB i fer un equip que se'n dedique.

Subcategories

Page 20 of 20