La Inclusió educativa i actuacions educatives d'èxit a un centre de secundària.

Projecte Erasmus

La nostra companya Fani Palomares es troba a Logronyo defensant el nostre projecte d'Inclusió i actuacions educatives d'èxit a un centre de secundària al V Encontre de projectes d'acció clau 1 (KA1) de mobilitat per a l'aprenentatge del personal d'educació escolar organitzat pel Servicio Español para la Internacionalización de la Educación #FormemPersones #ErasmusPlus 


PER LA INCLUSIÓ I LA INTERNACIONALITZACIÓ

L'IES VELES E VENTS DEL GRAU DE GANDIA PER LA INCLUSIÓ I LA INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EDUCACIÓ

La millor educació de qualitat per a tots i totes basada en evidències científiques amb la qual treballa l'IES Veles e Vents ha rebut el reconeixement del  SEPIE (Servei Espanyol per a la Internacionalització de l'Educació), institució que depén del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport encarregada de fer la selecció  dels projectes Erasmus+ de l'estat espanyol.

El projecte ha estat seleccionat  com un dels millors projectes presentats. De les 752 sol·licituds presentades en tot l'estat espanyol, sols 437 han estat admeses i el projecte del Veles e Vents ha estat seleccionat en el tercer lloc per la seua qualitat.

El contingut  del projecte Erasmus+ del Veles e Vents, presentat en la convocatòria 2018 és «La Inclusió educativa i actuacions educatives d'èxit en un centre de secundària». L'acció clau és la mobilitat de les persones per motius d'aprenentatge (KA1), on està previst aprendre per observació de pràctiques educatives innovadores  en centres educatius de Portugal, Itàlia, Regne Unit i Noruega.
Per altra banda, també es contempla la realització de cursos de formació de reconegut prestigi internacional en Irlanda, República Xeca, Turquia, Regne Unit, Itàlia i Finlàndia.
Participaran en aquestes activitats un total de 18 professors i professores amb un pressupost de 27.933 € assignat per poder desenvolupar aquest projecte, durant els cursos 2018/2019 i 2019/2020.

Des de que l'IES Veles e Vents es va transformar en Comunitat d'Aprenentatge (CdA), el 26 de setembre de 2014, el centre s'ha convertit en un punt de referència, a nivell nacional, com a model de pràctiques inclusives i desenvolupament d'Actuacions Educatives d'Èxit basades en evidències científiques on la participació de les famílies és clau per a la millora de l'educació.

Aquest projecte ens reafirma en el nostre compromís d'aconseguir la millor educació per al nostre alumnat.

Subcategories

Page 3 of 20